Zoekwoorden-Archief van » School «

DroppieWater

                       


Leer hier alles over water op een leuke manier


Hier vind je alles over water. Kleine kinderen leren spelenderwijs over water en de oudere kids komen alles op een leuke manier te weten over water (water kringloop, water door buizen, waterschap, enz.) De site is verdeeld in verschillende leeftijds groepen. Zowel voor de aller kleinste als voor de groteren zoals groep 8. Het is een leerzame website.

De Droppie Water website is gemaakt in opdracht van de volgende Nederlandse waterschappen: Waterschap Aa en Maas, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Rivierenland, Waterschap Veluwe en Waterschap Zeeuwse eilanden. Alle waterschappen in Nederland kunnen zich aansluiten.

Dit is een veilige internetomgeving voor kinderen, zonder afbeeldingen of teksten die discriminerend, godlasterend zijn of aanzetten tot geweld. Ook worden geen producten of diensten te koop aangeboden. Persoonlijke gegevens worden zeer zorgvuldig behandeld en niet aan derden verstrekt.
De redactie toetst de website regelmatig aan de eisen van het OK! Keurmerk van De Surfsleutel van Stichting De Kinderconsument.                   ( bron: DroppieWater)
Werkstukken over Vogels

Werkstukken

Op de site van de vogelbescherming vind je verschillende werkstukken van de volgende vogels:
*Vogels
*Roofvogels
*Uilen
*Weidevogels
*Kraaien
*Tuinvogels

In de werkstukken vind je volop informatie over de verschillende vogelsoorten, vogels beschermen en bovendien ook heel veel leuke weetjes. Ga jij een spreekbeurt of werkstuk houden over vogels of wil je zomaar wat leuks lezen over vogels?
Klik op de bovenstaande afbeelding van de vogelbescherming op op de site te komen.

(bron: vogelbescherming.nl)de Digitale School

Digitale school

De Digitale School

Je zou bijna niet meer naar school hoeven te gaan. Of je nou basis- of voortgezet onderwijs volgt, op deze website vindt je per klas / soort voortgezet onderwijs / vak, ongelooflijk veel leerzame digitale lessen.
Saai…? Zeker niet, via leerzame spelletjes kan een jong kind al de beginselen van het rekenen leren. Ook voor de jeugd wordt  het lesmateriaal (per vak) op een leuke manier gegeven.

Wat zegt de Digitale school over zichzelf;
De Digitale School is een stichting die tot doel heeft alternatieve leerwegen aan te bieden aan leerlingen. Tevens ondersteunt zij leraren die deze leerwegen willen ontwikkelen en gebruiken.
Daartoe heeft de stichting een educatieve website ontwikkeld die wordt onderhouden door ongeveer 35 docenten uit het primair en het voortgezet onderwijs uit heel Nederland.
In Vaklokalen bieden deze docenten gratis digitaal lesmateriaal aan. Via Vakcommunities wordt docenten een platform geboden waar zij nieuws en ondersteuning kunnen vinden en waar zij materiaal kunnen uitwisselen. Deze Vakcommunities komen tot stand in samenwerking met Kennisnet.
Naast de website, draagt De Digitale School haar onderwijsvisie uit door middel van presentaties en workshops voor scholen en instellingen.


Categorie: School  Zoekwoorden: ,  Plaats een reactie

Kennisnet Kids

De flash website van Kennisnet voor Kids is zeker een aanrader om eens te bezoeken.
Kennisnet biedt via de website kids.kennisnet.nl een veilige speel‐ en ontdekomgeving voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De site is geschikt voor gebruik op school en thuis.

Als je de website bezoekt, zie je een begin pagina waar je een keuze kan maken in verschilende subsites die passend zijn bij de groep waar je in zit. Op deze manier is de site voor de hele basisschool leeftijd zeer aantrekkelijk.
Er zijn trouwens veel basisscholen die deze website gebruiken als educatief middel, maar als je hem nog niet kent zal je gewoon eens moeten kijken.

Bezoek Kennisnet


Categorie: School  Zoekwoorden: ,  Plaats een reactie